ברוכים הבאים תמצאו כאן מגוון רחב ומיוחד של מוצרי קרמיקה ואינסטלציה

מדיניות החלפה והחזרה

להלן יפורטו תנאי מדיניות החזרת מוצרים וביטולים של חברת קונקס קרמיקה בע״מ ח.פ 514933779 (להלן: החברה) לרוכשי מוצרי החברה באמצעות אתר החברה בכתובת www.conex.co.il,
כפי שמפורסמים שם מעת לעת (להלן: מוצר או מוצרים).

ביטול עסקה או החזרת מוצר

1. משתמש שרכש מוצר באמצעות האתר (להלן: הרוכש) מחויב לבדוק את המוצר שרכש מיד עם קבלתו.

2. ביטול עסקה:

2.1. רוכש יהיה רשאי לבטל עסקה ולהחזיר את המוצר בתוך 14 ימים מיום רכישת המוצר או מיום קבלת המוצר למענו, לפי המאוחר, בהתאם להוראות מדיניות זו, ובלבד שהתקיימו התנאים המפורטים להלן:

2.1.1. המוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש;
2.1.2. המוצר ארוז באריזתו המקורית ;
2.1.3. הרוכש צירף את חשבונית הקניה, סרט קופה או פתק החלפה המעיד על עצם ביצוע העסקה עם החברה או – ככל שהרוכש מציין שאינם בידיו, כל הוכחה אחרת, לשביעות רצון החברה, לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום;

2.3. רוכש המבקש לממש את הזכות לביטול העסקה, נדרש להודיע לחברה על ביטול העסקה של רכישת המוצר ובה ימסור את הפרטים הבאים: שמו המלא, תעודת זהות, שם המוצר, תאריך הרכישה, אמצעי התקשרות עימו וכן מסמך כאמור בסעיף 2.1.3 לעיל (להלן: הודעת ביטול).

2.4. הרוכש יעביר את הודעת הביטול בכתב או בעל פה, באמצעות פנייה לחברה דרך אמצעי הקשר המפורטים בסעיף 5 מטה.

3. החזר כספי:

3.1. במקרה של ביטול עסקה על ידי הרוכש, יינתן החזר כספי בניכוי הסכומים המפורטים בסעיף 3.2 להלן. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין פרטים שנמסרו ללקוח בנוגע למוצר, אי אספקה במועד שנקבע או כל הפרה מהותית אחרת של החברה בקשר למוצר (להלן: אי התאמה), תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הרוכש, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהרוכש סכום נוסף.

3.2. סכומים שמותר לנכותם (למעט במקרים של ביטול עקב אי התאמה):

3.2.1. דמי ביטול: החברה תהיה רשאית לגבות דמי ביטול בסך 5% ממחיר העסקה

3.3. מועד החזרת התמורה ששולמה:ההחזר הכספי יבוצע על ידי החברה במועד הסמוך ככל שניתן למועד ביטול העסקה ובכל מקרה לא יאוחר מ-7 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה וקבלת המוצר לרשותה.

3.4. אופן החזרת התמורה ששולמה:ההחזר הכספי ייעשה באותו אופן בו נעשה התשלום ובהתאם לפירוט להלן:

3.4.1. תשלום במזומן – ההחזר הכספי יהיה במזומן או בשיק מזומן;

3.4.2. תשלום בכרטיס אשראי– החברה תפעל לביטול החיוב בכפוף לאישור חברת האשראי או, אם זוכה חשבונה של החברה או שלא ניתן לבטל את החיוב או לבצע זיכוי דרך חברת כרטיסי האשראי, ההחזר הכספי יהיה במזומן או בשיק מזומן.

4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית, לבקשת הלקוח, להחליף מוצר כנגד הצגת חשבונית או פתק החלפה למשך 30 ימים מיום רכישת המוצר, ובלבד שהמוצר המוחזר עומד בתנאים המפורטים בסעיף 2.1.

5. איך ולאן מחזירים

5.1. במקרה של ביטול עסקת רכישה, יש לפנות תחילה למוקד שירות הלקוחות, לצורך ביטול ותיאום ההחזרה:

5.1.1. טלפון: 03-6244658 ;

פקס : 03-6244932

5.1.2. כתובת דוא”ל לשירות ותמיכה: conexceramics@gmail.com

סל קניות 0